สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา

Huaikaeo Witthaya Schoolงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ 2563

วันที่กิจกรรม : 2020-05-06

ส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารและฝ้าเพดานอาคารเรียนชั้นป.4-6 โดยทีมก่อสร้างร้านฉ.การช่าง 
 

โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา

  • Huaikaeo Witthaya School
    161 หมู่ 2 ถนนสถลบำรุง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
    โทรศัพท์: 054 - 825375
    E-MAIL: huaikaeowitthaya@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา