สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา

Huaikaeo Witthaya Schoolรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่กิจกรรม : 2021-10-08

Responsive image

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาทิตยา  แก้วสุริกัน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนเรียงความ ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ คุณครูเกษศิรินทร์  ใจรักษา


แกลอรี่


โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา

  • Huaikaeo Witthaya School
    161 หมู่ 2 ถนนสถลบำรุง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
    โทรศัพท์: 054 - 825375
    E-MAIL: huaikaeowitthaya@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา